Personvern

Vi respekterer hensynet til personvernet. All informasjon som samles inn via internett oppbevares på en sikker og fortrolig måte. Denne informasjonen vil ikke bli solgt, utlånt, utleid eller på annen måte gjort tilgjengelig for andre enn oss.

E-post

E-post-meldinger adressert til oss behandles konfidensielt, og vil bli besvart i den utstrekning innholdet krever et svar. Ytringer og synspunkter knyttet til vårt tjenestetilbud vil bli vurdert og inngå som en naturlig del av vårt arbeid for å skape et bedre tilbud for publikum.

Ingen videresalg av informasjon til tredjepart

Vi verken selger eller på annen måte videreformidler personlig informasjon som vi har samlet inn. Dette inkluderer også informasjon oppgitt under frivillig registrering.

Frivillig registrering

Alle personlige opplysninger du oppgir til oss vil bli oppbevart på en fortrolig måte, og vil ikke bli benyttet til annet enn i vårt arbeid.

Bruk av epost-adresser

Vi benytter kun epost-adresser til det formål som ble oppgitt da du registrerte din epost-adresse hos oss. Det vil ikke bli sendt ut informasjon som du ikke selv aktivt har takket ja til å motta fra oss. Epost-registre blir ikke videreformidlet til tredjepart.

Automatisk registrering av brukerinformasjon

Visse typer informasjon om deg som bruker blir registrert og lagret automatisk når du besøker vår hjemmeside. Disse dataene blir brukt til å analysere trafikkmønsteret. Samtidig gir det en oversikt over våre brukere.

Det er mulig å identifisere deg som en unik bruker, men vi vil ikke under noen omstendighet avsløre din identitet. Typiske opplysinger som lagres er hvilken nettleser og operativsystem du benytter, og hvilket domene eller IP-adresse du er tilknyttet. All brukerinformasjon av denne typen er anonym. Vi lagrer ikke informasjon som kan avsløre brukerens identitet, med mindre man frivillig har valgt å oppgi dette.

Bruk av cookies

Vi har tatt i bruk såkalte cookies for å kunne identifisere deg som en unik, anonym bruker av våre tjenester. Bruk av cookies kan også benyttes til å styre informasjon slik at du f.eks ikke mottar samme informasjon flere ganger (gjelder ikke epost).

 

52 83 92 92

Bruk kontaktskjema

Ringveien 6
4270 Åkrehamn

10:00-19:00

10:00-15:00